De accountancy: actualiteiten

De accountancy staat bekend als een stabiele markt. Welke impact het coronavirus op de prestatie van accountantskantoren heeft, moet nog blijken. Maar beweging is er – binnen én buiten het eigen vakgebied. Drie actuele trends in de accountancy in cijfers.

van de omzet van ABAB betreft adviesdienstverlening.

Daaronder vallen nationaal en internationaal belastingadvies, juridisch advies, corporate finance, personeelsadvies, subsidieadvies en consultancy. In de accountancypraktijk verleende adviezen zijn niet meegenomen.

'Groeien doe je door je mensen vrij te spelen'

Volgens vertrekkend directievoorzitter John Verhagen van ABAB is groeien in de accountancy niet mogelijk door te sturen op maximaal declarabele accountants. Dat zegt hij in een interview met Accountancy Vanmorgen. ‘Klanten willen een actief optredende deskundige dienstverlener, die hun jaarrekening opmaakt binnen de afgesproken termijn.’

Maximale declarabiliteit vertroebelt het zicht op de klant, betoogt hij. ‘Dat is een prikkel om te focussen op repeterende omzet en om met die kennis je bezetting niet al te ruim in te richten. Met een krappe bezetting kun je je begroting realiseren, en tegelijk hoog declarabel presteren, maar laat je groeikansen in advies juist liggen. Als voorzitter van de raad van bestuur draaide ik het om: ik wilde juist mensen vrij maken. Immers, je kunt alleen maar groeien in advies als je meer capaciteit hebt.’

Sectorbankier: na krimp volgt lichte groei

Als het aan sectoreconoom Katinka Jongkind van het Economisch Bureau van ING ligt, zal de accountancymarkt komend jaar met 1,5 procent groeien. Dat is een bescheiden groei na een jaar waarin de gemiddelde omzet met 1 procent kromp. ING is pessimistisch over de prestatie van accountants in 2020: hogere tarieven zorgden voor meer omzet, maar de corona-uitbraak betekende vooral een krimp van het volume. Dat meldt de sectorbankier in het in februari uitgebrachte Vooruitzicht Accountancy. De samenstel- en controlewerkzaamheden bleven in 2020 grotendeels intact; de vraag naar adviesdiensten nam wel af. ‘Vanwege de grote onzekerheid rondom het coronavirus trapten veel bedrijven op de rem met betrekking tot het doen van overnames en andere investeringen’, stelt Jongkind. ‘De verwachting is dat met het aantrekken van de economie later dit jaar, ook de vraag naar adviesdiensten aantrekt. Een grotere bedrijvigheid en meer investeringsactiviteit zorgen in 2021 weer voor meer vraag naar financieel en/of fiscaal advies.’

Bron afbeelding: ING Economisch Bureau, Vooruitzicht Accountancy, 2021, op basis van cijfers van ING en CBS.

Na kleine dip in 2020, weer lichte volumegroei in de accountancybranche in 2021

Volumegroei accountancybranche ten opzichte van het jaar daarvoor

Bron: CBS, *ramingen ING Economisch Bureau

In 2020 steeg het aantal advocaten in dienst van de top-50 van advocatenkantoren in Nederland met 4 procent naar 4.666 advocaten.

Bron: Advocatie.nl

‘Advocatuur is geen accountancy’

Als het aan minister Wopke Hoekstra ligt, blijven advocatuur en accountancy gescheiden markten. Dat stelt de minister van Financiën en Rechtsbescherming in antwoord op kamervragen van Michiel van Nispen (SP). Advocaatdiensten en accountancydiensten dienen een verschillend belang, stelt Hoekstra. Advocaten dienen hun cliënt, accountants dienen het publiek belang. ‘De twee activiteiten kunnen dan ook moeilijk in één entiteit direct gecombineerd worden.’

Samenwerking tussen advocatenkantoren en accountancy’s is mogelijk, maar ook nauwe samenwerking is niet in het belang van beide beroepsgroepen – volgens de minister kan die samenwerking tot conflicten leiden, met mogelijke tuchtrechtelijke consequenties. ‘Een accountant heeft eigen verplichtingen en kan zich naar verwachting niet beroepen op het verschoningsrecht van advocaten als hij zelf op grond van een wettelijk voorschrift bijvoorbeeld een meldplicht of plicht tot informatieverstrekking heeft.’ Daarom pleit Hoekstra voor zorgvuldigheid en geeft hij aan de neveneffecten van verdere samenwerking nauwlettend te zullen volgen.