Dit zijn de acht trends in de accountancy in 2021

Accountancy Vanmorgen stak ook in 2021 de jaarlijkse Peilstok in de accountancy. De resultaten? Accountants zijn optimistisch over hun beroep en marktpositie. De nasleep van de coronacrisis mag de economie dan in zwaar weer brengen, over de eigen groeikansen zijn accountants en administrateurs positief. Tegelijk zet de digitalisering onverminderd voort. Dit en meer in dit overzicht van acht trends in de accountancymarkt van 2021.

TREND 1

Professionals in accountancy zijn optimistisch

Accountants en administrateurs zijn optimistisch over de marktontwikkelingen. Slechts tien procent van de respondenten van de Accountancy Vanmorgen Peilstok rekent op een omzetdaling dit jaar. Driekwart van de accountancyprofessionals is er zeker van dat hun omzet in 2021 met meer dan 2 procent zal stijgen. Dat is opmerkelijk gezien de sombere economische voorspellingen voor de tweede helft van dit jaar. De branche lijkt bovendien zelfs positiever dan een jaar geleden, toen Accountancy Vanmorgen eenzelfde peiling hield. Toen verwachtte 14 procent een omzetgroei van meer dan 10 procent (nu: 20 procent).

87% Van de accountancyprofessionals verwacht geen terugval van werk in 2021

Verwachte omzetgroei in 2021 naar type kantoor

Percentage van de ondervraagden, per type kantoor, dat verwacht te groeien in 2021

Verticale as: percentage van respondenten (in %)

Horizontale as: verwachte omzetgroei in 2021 (in %)

Onder de respondenten zijn de accountants het meest optimistisch. Liefst 78 procent van de in een accountantskantoor werkzame deelnemers rekenen op een omzetstijging van meer dan 2 procent. Onder de in administratiekantoren werkende deelnemers gaat het om 67 procent.

86% van de accountancyprofessionals voorziet geen liquiditeitsproblemen op het eigen kantoor door klanten met betalingsproblemen

Hoewel zes op de tien respondenten erop rekent dat de continuïteit van een deel van klanten in gevaar komt, verwachten de kantoren geen noemenswaardige impact op hun eigen bedrijfsvoering. De overgrote meerderheid (86 procent) rekent er niet op het eigen kantoor met liquiditeitsproblemen geconfronteerd wordt. Het optimisme overheerst: bijna driekwart (74 procent) rekent erop dit jaar meer klanten aan te trekken. Opschudding van de markt voor accountants en administrateurs ligt dan ook niet in het verschiet. Wel 83 procent van de respondenten verwacht geen toenemende concurrentie te krijgen in zijn markt.

TREND 2

Full-servicekantoren verwachten meer te profiteren

Kijken we naar de verwachtingen van de verschillende type kantoren, dan zien full-servicekantoren (die ook audits doen) het zelfs zonnig in: 31 procent verwacht een omzetgroei van 10 procent of meer en niemand voorziet een omzetdaling. Full-servicekantoren zonder audit-diensten (de grootste groep deelnemers in de enquête) zijn gematigd optimistisch.

Meest somber gestemd zijn lokale MKB-kantoren. Van hen verwacht 28 procent een omzetdaling, een percentage dat ver uitsteekt boven dat van de andere bureaus. Eenderde van de lokale MKB-kantoren ziet de omzet maximaal 5 procent groeien. Toch is somberheid hier relatief, want nog altijd 40 procent van de lokale MKB-kantoren verwacht een omzetgroei van meer dan 5 procent.

Meest somber gestemd zijn lokale MKB-kantoren.

Verwachte groeisectoren

Percentage van de ondervraagden die verwacht te groeien in deze sectoren in 2021

Groeiverwachting per bedrijfsactviteit

Deel van de respondenten dat verwacht omzetgroei te boeken in de volgende bedrijfsactiviteiten *) Onder administratieve diensten wordt verstaan: boekhouden, BTW-aangiften, IB-aangiften, VpB-aangiften, deponeringen KvK en algemeen fiscaal advies

TREND 3

Corona betekent meer werk

Dat de accountancy- en administratieprofessionals die aan de Accountancy Vanmorgen Peilstok deelnamen veel groei verwachten te boeken in de dienstverlenende sector is niet vreemd. Nederland is nu eenmaal een diensteneconomie. Maar dat de detailhandel en horeca voor relatief veel deelnemers een bron van verwachte groei vormen, valt op. Die beide markten zijn hard geraakt door de coronamaatregelen. Mogelijk spelen accountancyprofessionals een bepalende rol in het redden van klanten in die markten.

23% van de accountancyprofessionals verwacht dat meer dan een kwart van zijn cliënten in 2021 kasstroomproblemen krijgt door Covid

Het overgrote deel van de respondenten (liefst 87 procent) rekent niet op een terugval in werkzaamheden als gevolg van het coronavirus. Over hun klanten zijn administrateurs en accountants iets minder optimistisch. Bijna een kwart rekent erop dat minstens een op de vier klanten dit jaar met kasstroomproblemen te maken krijgt. Voor de eigen dienstverlening echter betekent het vooral: meer werk.

Ruim driekwart (76 procent) verwacht bij klanten meer tijd kwijt te zijn aan verslaglegging en verantwoording als gevolg van Covid-19. Een aanzienlijk deel van dat werk betreft de verantwoording en afrekening van de aangevraagde en nog aan te vragen NOW-regelingen.

42% van de accountancyprofessionals verwacht een groot deel van zijn tijd te besteden aan de afrekening van NOW-regelingen voor klanten

TREND 4

Administratieve werkzaamheden blijven de kern

De meerderheid van de respondenten rekent op omzetgroei. Maar welke activiteiten moeten dit jaar meer omzet voortbrengen? Uit het onderzoek van de Peilstok blijkt dat de doelgroep verwacht de meeste groei te boeken met reguliere administratieve werkzaamheden, zoals boekhouden, het verzorgen van BTW-, IB- en VpB-aangiften, deponeringen bij het Handelsregister en algemeen fiscaal advies. Meer dan de helft van de respondenten (55 procent) verwacht in die activiteiten dit jaar meer omzet te genereren.

Ook met aanvullende adviezen rekenen de deelnemers op omzetgroei. Met bedrijfseconomische (40 procent), fiscaal-juridische (37 procent) en bedrijfskundig adviezen (25 procent) wordt op groei gerekend. Bijna een kwart (24 procent) van de respondenten anticipeert op groei van de opbrengsten die met het doen van audits worden behaald. Minder deelnemers rekenen op groei in salaris-, HR- of subsidieadvieswerkzaamheden.

Specialisten in financiën en salaris

Deel van de deelnemers dat zelf specialist is, per thema

De markt verandert door online samenwerken en schaarste

Verwachte invloed van zeven externe factoren op de accountancymarkt in 2021

TREND 5

Advies in HR en in financiering liggen het dichtst bij de kernactiviteiten

Accountancy Vanmorgen vroeg accountants- en administratiekantoren hoe zij omgaan met diensten op het gebied van verzekeren, juridische zaken, financieringen, HR, pensioen en subsidies. Daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid het belangrijk vindt dat klanten voor deze onderwerpen een specialist inschakelen. Accountantskantoren bieden in eigen huis nog maar mondjesmaat adviesdiensten op het gebied van verzekeren of pensioen. Op die terreinen vinden accountants het wel belangrijk dat de klant wordt doorverwezen naar een specialist. Alleen op HR-terrein voelen accountants zich enigszins thuis: een op de vier noemt zichzelf daarin specialist.

Pensioenen en verzekeringen zijn de adviesterreinen waarop de klant het meest een specialist kan gebruiken, vinden de ondervraagden.

Voor pensioenen vindt 85 procent het inschakelen van een deskundig adviseur (zeer) nodig, bij verzekeringen acht 78 procent doorverwijzen naar een specialist nodig. Zelf hebben accountantskantoren weinig ambitie om de klant daarin zelf bij te staan: slechts 6% noemt zich specialist op pensioengebied en 2 procent geeft aan verzekeringen als specialiteit te beschouwen. Wat juridische zaken en contracten betreft vindt 73 procent doorverwijzing van de klant nodig, al geeft hier 13 procent aan de klant zelf te helpen op juridisch gebied.

TREND 6

Schaarste aan professionals blijft bepalend

De schaarste aan talent is groot in de accountancy. De aan de Accountancy Vanmorgen Peilstok deelnemende accountants en administrateurs werd gevraagd welke invloed op de markt zij van een zevental externe factoren verwachten. De krapte op de arbeidsmarkt is een opvallende factor, waarvan de meerderheid (59 procent) van de respondenten verwachten dat die invloed op hun beroep heeft.

Een andere invloedrijke factor is het online samenwerken. Bijna 60 procent van de deelnemers verwacht ook dit jaar een blijvende invloed op hun beroep. In de markt valt het bij veel kantoren op dat de inzet van digitale middelen de productiviteit heeft doen toenemen.

Opvallend is dat een minderheid (bijna 40 procent) een grote invloed op hun beroep verwachten van het economische klimaat. Een naderende periode van toenemende werkloosheid baart accountants weinig zorgen. Slechts 8 procent van de deelnemende accountants en administrateurs verwacht een grote invloed van stijgende werkloosheid op hun beroepsuitoefening.

47% Van de accountancyprofessionals heeft op kantoor moeite de juiste medewerkers op de juiste plek te krijgen

Het jaar van de bots en de cloud

Verwachte invloed van twaalf IT-factoren op de markt voor accountants en administratiekantoren in 2021

TREND 7

Bijna alle accountants ervaren impact van technologie

Een ruime meerderheid van de deelnemers van de Accountancy Vanmorgen Peilstok merkt dat technologische ontwikkelingen hun werk beïnvloeden. Slechts een op de tien deelnemers ontkent de impact van de realiteit van digitalisering van het vak.

88% van de accountancyprofessionals merkt dat technologische ontwikkelingen steeds meer impact op het werk hebben

Dat betekent dat de kantoren ook daadwerkelijk meegaan in de digitalisering. Bijna driekwart (74 procent) verwacht in 2021 meer werkzaamheden te standaardiseren en te automatiseren. Tegelijk voelt een aanzienlijke minderheid van de deelnemers zichzelf nog niet klaar

voor de verdere digitalisering. Dat geeft iets weer van de spanning die accountants en administrateurs ervaren als het gaat om de technologische ontwikkelingen in de markt.

55% van de accountancyprofessionals vindt dat hij meer op de hoogte zou moeten zijn van de laatste technologische ontwikkelingen dan hij nu is

De markt digitaliseert, en die digitalisering zet rap voort. Tegelijk heeft een ruime meerderheid (55 procent) van de accountancyprofessionals nog niet het gevoel dat zijn kennis van techtrends up-to-date is. Sterker nog: de respondenten vinden dat ze meer technologie zouden moeten toepassen dan ze nu doen. Er is, kortom, werk aan de winkel

TREND 8

Cloud computing en robotisering veranderen de accountancymarkt

IT-trends zijn sterk van invloed op de markt voor accountants en administrateurs, blijkt uit de Accountancy Vanmorgen Peilstok. De deelnemers verwachten vooral een grote impact van trends als cloud computing (60 procent) en robotisering (46 procent). E-facturatie wordt door een aanzienlijke groep deelnemers (38 procent) beschouwd als een zeer invloedrijke trend. Ruim een derde van de respondenten (35 procent) verwacht dit jaar veel invloed van mobiele apps in de administratieve dienstverlening.

De voor administratieve en accountancyprofessionals relevante software, softwarekoppelingen en tools zoals RGS, SBR en Power BI worden door 21 tot 23 procent van de deelnemers als impactvol beschouwd in 2021.

Van de bredere ontwikkeling van big data verwacht 28 procent veel invloed op de markt. Opvallend is dat blockchain door slechts weinigen in de accountancy en administratieve markt nog wordt beschouwd als zeer invloedrijk.

Over de Accountancy Vanmorgen Peilstok 2021

De enquête is gehouden in januari 2021. Aan de enquête deden 156 respondenten mee. Driekwart van de respondenten werkt voor een accountantskantoor. Een kwart is werkzaam voor een administratiekantoor. Van het totale aantal deelnemers is 72 procent met zijn kantoor gericht op de MKB-markt. Een kleine 23 procent vertegenwoordigt een full-servicekantoor, en een minderheid van 5 procent is werkzaam bij een branchegespecialiseerd kantoor. Ruim 50 procent van de respondenten werkt bij een kantoor met 1 tot 5 werknemers – dit betreft een aanzienlijk deel van de respondenten die bij een administratiekantoor werken. Tweederde van de deelnemers heeft een leeftijd tussen 41 en 60 jaar. Van de respondenten is 84 procent man. Van de deelnemers gaf een relatief groot deel aan partner (22 procent), eigenaar (17 procent), of directeur (11 procent) te zijn.