‘ICT is een belangrijke backbone van het accountantskantoor’

Administratie- en accountantskantoren hebben vaak moeite met praktische ICT-vraagstukken en om het onderwerp ICT in te bedden in de algehele kantoorvisie. Reden voor Accountancy Vanmorgen om kantoren te begeleiden bij het hele ICT & Kantoorinnovatietraject. Marjolijn Margadant, uitgever van Accountancy Vanmorgen, legt uit waarom.

Waarom een ICT & Kantoortraject voor administratie- en accountantskantoren?

‘De digitale slag binnen accountancy is al vele jaren aan de gang. Door de coronacrisis is de digitalisering in een stroomversnelling terechtgekomen. Online werken zorgt voor meer efficiency, meer productiviteit en nieuwe kansen en mogelijkheden. We zien dat administratie- en accountantskantoren nadenken over de stappen die zij moeten en willen nemen. Gaan we mee in de standaardiserings- en digitaliseringsslag? Moeten we verder digitaliseren en/of onze ICT anders inrichten? Ook merken we dat kantoren in de praktijk vaak moeite hebben overzicht en inzicht te krijgen, zowel als het gaat om praktische ICT-vraagstukken als om het inbedden van het onderwerp ICT in de algehele kantoorvisie. Accountancy Vanmorgen en Fiscount willen, als onafhankelijke partijen, kantoren hierbij helpen.’

Hoe ziet het ICT & Kantoortraject eruit?

‘ICT is een belangrijke backbone van het accountantskantoor. Wij hebben zes tools ontwikkeld die een administratie- en accountantskantoor kunnen helpen een volgende stap te zetten. De tools helpen de accountant kennis te vergaren over ICT. Ze bieden kantoren gemak en helpen bij de continuïteit. En dat gaat verder dan alleen ICT. We kijken naar het volledige plaatje van het kantoor: waar sta je als kantoor en waar wil je naartoe? Wat en wie heb je daarvoor nodig en hoe vul je dat praktisch in? Met de tools krijg je een scherper inzicht in:

  • de doelen die je met je kantoor nastreeft;
  • hoe jij als persoon omgaat met weerstand;
  • hoe je collega’s meekrijgt in nieuwe werkwijzen;
  • hoe je de processen binnen jouw kantoor kunt optimaliseren;
  • de ICT-mogelijkheden die er zijn bij verschillende groeiscenario’s.

Dit zijn allemaal zaken die helpen de juiste keuzes te maken. ‘

MARJOLIJN MARGADANT | UITGEVER ACCOUNTANCY VANMORGEN


’We merken dat kantoren moeite hebben het onderwerp ICT in te bedden in de algehele kantoorvisie’

Welke tools bieden jullie aan?

ICT-enquête

‘De eerste tool is de ICT-enquête die we elk jaar in februari uitzetten. We zien dit als een nulmeting. De enquête geeft inzicht in het ICT-landschap van de accountancybranche. De enquête wordt teruggekoppeld via een of meerdere artikelen bij Accountancy Vanmorgen en besproken tijdens het ICT & Kantoorcongres.

Digimag

Het digimag over ICT & Kantoor is de tweede tool. Dit digitale magazine met artikelen over trends, achtergrondartikelen, interviews en een vraag-en-antwoordrubriek van verschillende softwareleveranciers, verschijnt in het voorjaar. Het geeft een mooi overzicht van wat er zoal op de markt is wat ICT betreft.

Softwarevergelijkingstool

De derde tool is de softwarevergelijkingstool. Dit jaar lanceren we de site www.ictenkantoor.nl, een verdiepingssite van Accountancy Vanmorgen. De site bevat uitsluitend informatie voor accountants, over ICT & Kantoor. Een belangrijk onderdeel van deze site is de configuratie- en vergelijkingstool. Hiermee kun je aan de slag als je je software wilt uitbreiden of vervangen. De configuratietool geeft inzicht in jouw huidige ICT-landschap. Vervolgens geeft de onafhankelijke vergelijktingstool, aan de hand van een groot aantal selectiecriteria, mogelijke geschikte softwarepakketten. Deze kan je met elkaar vergelijken.

ICT & Kantoorcongres

Het ICT & Kantoorcongres dat wij samen met Fiscount organiseren is de vierde tool. Dit jaar wordt dit inhoudelijke en onafhankelijke congres gehouden op 11 mei. Tijdens het online-event ligt de focus op kennisoverdracht. #Hoedanprecies.

AV-dag

De vijfde tool is de AV-dag. De kennis die accountants hebben opgepikt vanuit de voorgaande tools kunnen zij goed gebruiken tijdens de AV-dag. Ze kunnen nu heel gericht vragen stellen aan de verschillende standhouders op de beursvloer van de AV-dag. Ook kunnen ze een van de productsessies van de standhouders bijwonen. Dat geeft goed inzicht in hoe de verschillende pakketten werken. Meer informatie over de AV-dag is te vinden op de congressite die half mei live gaat.

Fiscount Kennismarathon

De Fiscount Kennismarathon is de zesde tool. Naast alle inhoudelijke ICT-kennis heb je tenslotte ook nog vaardigheden nodig. Hoe krijg ik mijn klant mee? Hoe gaan ik en mijn collega’s om met veranderingen of weerstand? De Kennismarathon van Fiscount in november is hét uitgelezen moment om (ook) vaardigheden te trainen.

Accountants die een (volgende) stap willen zetten op ICT-gebied kunnen met deze tools hun kennis flink vergroten. Op die manier kunnen zij een goede en bewuste keuze maken. Het is niet altijd nodig het hele traject te volgen. Soms heb je genoeg aan een of twee tools. Dat is helemaal afhankelijk van waar de behoefte ligt. Dat maakt het traject zo waardevol.’

Wil je succesvol de transitie maken naar een digitaal accountantskantoor? Praktisch en stap voor stap.