Jacob van Deutekom, teammanager sales van Visma

‘De accountant zit als copiloot naast de ondernemer’

Dankzij de digitalisering van het accountantsvak zit de accountant samen met de ondernemer in de cockpit. De accountant wordt zo een betrokken copiloot, stelt Jacob van Deutekom, teammanager sales bij Visma.

Waarom zou je als accountant de copiloot van de cliënt moeten zijn en hoe word je dat?

‘De wereld ontwikkelt zich sneller dan ooit. Niet alleen door de coronapandemie, maar ook omdat wet- en regelgeving en de economische omstandigheden zomaar kunnen veranderen. En dan zijn er nog de snelle technologische ontwikkelingen. Ondernemers hebben daardoor niet alleen steeds meer behoefte aan up-to-date informatie, maar ook aan duiding van die informatie. Daar komt de accountant in beeld. Deze kan als copiloot inzicht geven en meekijken over de schouder van de ondernemer. De ondernemer blijft zelf verantwoordelijk, maar krijgt van de accountant proactief advies over het bijsturen van de koers als dat nodig is. Die rol kun je alleen vervullen als je zelf beschikt over actuele stuurinformatie en als je de administratie voor 100% op orde hebt. Bovendien zal de accountant meer dan voorheen gericht moeten zijn op de menselijke kant van organisaties. Zijn rol wordt dus breder. Hij gaat de onderneming mee-managen vanaf de zijlijn, zodat de ondernemer zijn doel kan bereiken zonder al te veel turbulentie.’

Wat merkt de cliënt van die rol?

‘Veel ondernemers vertrouwen nog op hun onderbuikgevoel, terwijl ze niet echt weten hoe het bedrijf ervoor staat. De copiloot zorgt ervoor dat die ondernemer wél inzicht heeft in zijn financiële situatie en geeft bovendien zicht op de factoren die invloed hebben op het succes van de onderneming. De accountant kan zijn cliënt echt helpen te sturen op informatie en te bepalen waar je op moet letten. Zo is het mogelijk relevante KPI’s op te stellen. Laten we als voorbeeld ziekteverzuim nemen. Door relevante informatie te tonen en te analyseren, kun je beter bepalen waar hoge verzuimcijfers vandaan komen en wat je eraan kunt doen. Dat maakt ondernemen effectiever dan luisteren naar je onderbuikgevoel. De accountant is de ontbrekende schakel tussen informatie hebben en er ook echt iets mee doen.’

JACOB VAN DEUTEKOM


‘De accountant is de ontbrekende schakel tussen informatie hebben en er ook echt iets mee doen’

Op welke manier helpt de software binnen het Visma eAccounting-platform daarbij?

‘Wij bieden met ons online platform verschillende manieren om de boekhouding digitaal te stroomlijnen. Met Visma eAccounting Starter kan de ondernemer de welbekende schoenendoos digitaal laten verwerken door de accountant. Een stapje verder is Visma eAccounting Factureren, waarbij de ondernemer vanuit het platform kan factureren. Daarna doet de accountant de rest van de administratie. Als een cliënt dat wenst kan hij natuurlijk ook de gehele administratie zelf doen.’

Aan welke functionaliteit moeten we denken?

‘Vanuit Visma eAccounting heeft de klant het gratis dashboard Financial Overview Starter, dat continu inzicht geeft in de balans en de resultaten. De gegevens zijn daarbij niet realtime. Dat doen we bewust, zodat de ondernemer alleen inzicht heeft in de status die de accountant heeft gecontroleerd. De accountant is dus in de lead. Samen met de cliënt kunnen er vervolgens KPI’s worden gedefinieerd aan de hand van de ontwikkeling van indicatoren als de loonkosten en de voorraad. De toegevoegde waarde zit niet meer in het verwerken van data, maar in het interpreteren ervan. Met Visma eAccounting maken we dat mogelijk. Het mooie is dat de ondernemer en de accountant via het platform ook documenten kunnen delen.’

Welke nieuwe functionaliteit voor in de cockpit ontwikkelt Visma momenteel?

‘We zetten nu in op het ontwikkelen van software die signaleert. In mei komen we bijvoorbeeld met een onlinesamenstelassistent. Hierbij kan de accountant een onderdeel afvinken als het is gecontroleerd. Controles zijn goed te automatiseren, maar je kunt niet alles op basis van algoritmes doen. Sommige dingen kun je nu eenmaal niet automatiseren.’

Hoe zal het er in de toekomst uitzien?

‘Ik denk dat alle onderdelen in de keten, van grondstoffenleverancier tot klant, met elkaar in verbinding zullen staan via blockchaintechnologie. Validaties vinden online plaats; als je afrekent met je pinpas of telefoon is de factuur direct verwerkt, de betaling afgeletterd en zijn alle rapportages bijgewerkt. Die verregaande digitalisering van de administratie betekent dat er functies verdwijnen, maar het levert ook nieuwe banen op. Deze ontwikkelingen maken dat de accountant meer tijd kan besteden aan het proactief adviseren van zijn cliënten. Doordat er steeds meer data beschikbaar zijn, kan de accountant het werk gaandeweg ook steeds beter toespitsen op specifieke situaties. Hij gaat daardoor dus echt op de adviserende stoel zitten als copiloot van de ondernemer.’