Joris Joppe | COO van Visionplanner

'Automatisering brengt de adviseur dichter bij de ondernemer'

Visionplanner is leverancier van softwaretools voor dashboarding, jaarrekeningen, belastingaangiften en liquiditeitsprognose. Het softwarebedrijf is opgericht in 1996 en richt zich op Nederlandse administratie- en accountantskantoren die mkb-klanten bedienen. Sinds vorig jaar maakt Visionplanner onderdeel uit van de Visma Group. COO Joris Joppe (zelf ook accountant) vertelt over de ontwikkelingen in de markt voor accountancysoftware.

De organisatie. ‘Visionplanner draagt bij aan het succes van ondernemers door praktisch toepasbare managementinformatie voor het MKB', vertelt Joppe. 'We geloven dat de financieel adviseur daarbij een belangrijke rol speelt. Visionplanner biedt een uniek en uitgebreid cloudplatform voor actueel financieel inzicht, eenvoudige controle op de cijfers en een efficiënt samenstelproces. Het fundament onder het platform bestaat uit data die opgehaald wordt uit diverse bronnen en voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. Het samenstellen van jaarrekeningen is er daar één van. Dezelfde data wordt ook gebruikt voor de rapportage van tussentijdse cijfers, deponering bij de Kamer van Koophandel, een winstaangifte of als basis voor de prognose. Zo borg je dat er altijd sprake is van één versie van de waarheid.’

De accountancy. ‘Automatisering in de accountancy is er primair om de adviseur dichter bij de ondernemer te brengen. Meer contactmomenten en inhoudelijke gesprekken over dromen, doelstellingen en realisatie daarvan. We geloven dat er, naast het financiële en fiscale, nog veel onbenut potentieel zit in de relatie tussen adviseur en ondernemer. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of automatisering kan de adviseur met zijn kennis van de ondernemer veel toevoegen.’

JORIS JOPPE | COO


‘Automatisering is er primair om de adviseur dichter bij de ondernemer te brengen’

De trends. Welke technologische ontwikkeling gaat de meeste impact hebben op de accountancybranche? Oplossingen die helpen om breder realtime inzicht te geven, verwacht Joppe. ‘Elke dag een actueel bijgewerkte belastingpositie helpt bijvoorbeeld bij besluitvorming. Dit stelt ons als sector ook weer in staat om beter te definiëren wat de verwachting is en hoe een ondernemer daarop kan anticiperen.

De software. ‘Visionplanner biedt accountants- en administratiekantoren de voordelen van een alles-in-een cloudplatform en dezelfde samenstelstraat voor alle klanten. Je bent altijd klaar om de cijfers te delen en je bent gedurende het hele jaar al bezig met de jaarrekening. Dat levert meer relevantie op voor je klant. Een efficiënter samenstelproces zorgt er bovendien voor dat je meer tijd hebt voor de klant.’

De tip. De belangrijkste ontwikkeling die er in 2021 aan gaat komen in de software van Visionplanner doet zich voor bij de fiscale aangiftesoftware, vertelt Joppe. ‘De eerste oplossing waarmee je elke dag een bijgewerkte prognose kunt maken van de fiscale aangifte. Waardoor je gedurende het jaar dus echt kunt bijsturen op de fiscale positie en deze vervolgens aan het eind van het jaar makkelijk kunt omzetten in een aangifte. Deze oplossing is nu al in de pilotfase, kantoren kunnen al aanhaken als ze willen.’

Meer weten?