Beste lezer,

Bij innovatie denken de meeste mensen aan digitalisering. De laatste jaren zijn we overspoeld met nieuwe technologie en nieuwe applicaties die beloven onze efficiency op het werk te vergroten. Toch is het een misvatting om te denken dat met de juiste tools het resultaat bereikt is. In het kielzog van de digitalisering betekent innovatie ook een sociale verandering, een verandering van processen, kortom, van gedrag. Om jou bij die verandering te ondersteunen, hebben wij dit e-magazine samengesteld. Op het scherm zie je een veelheid aan artikelen over het thema innovatie: ervaringen van gebruikers, tips van deskundigen en presentaties van praktische oplossingen en tools. Veel lees- en leerplezier! Wilbert Geijtenbeek Hoofdredacteur Accountancy Vanmorgen

Tips en trends

03 Van digitaal ondertekenen tot robotisering: zo blijf je bij.


Dienstverlening innoveren

04 Business-changing cloudplatform helpt kantoren en cliënten vooruit


Innovatie in de accountancy - kansen te over

05 Innoveren is niet alleen hard digitaliseren, maar ook zorgen voor een zachte landing in de organisatie.


360 Suite voor Accountancy

06 Al jouw diensten in één onlineomgeving.

Flesje wijn

07 Column. 'Tegenspraak is moeilijker dan je denkt.'


Samen investeren

08 Door te investeren in innovatie komen accountant en ondernemer dichter bij elkaar


‘Digitaliseren en automatiseren leidt tot betere advisering'

09 Rob Mulder en Wouter Smidt over hoe hun kantoor KroeseWevers innovatie praktisch vormgeeft.


'Wij zijn nog lang niet klaar en blijven innoveren'

10 Over de werkwijze van RADAR software en scannen vanuit de Cloud.

Verslaggevingsaspecten van innovatiekosten

11 Innovatie verwerken in de jaarrekening, hoe doe je dat?


‘Open banking’-diensten

12 Accountants ontdekken de voordelen van open banking, stelt deskundige Leon Muis van YTS.


‘Automatisering jaagt adviesomzet en groei klantenkring aan’

13 Hoe administratiekantoor Roel Hermans uitgroeide van éénpitter naar innovatieve serviceverlener.Colofon

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Parallelweg 25 | 7213 VT Gorssel | www.accountancyvanmorgen.nl Bezoekadres Keulenstraat 16 | 7418 ET Deventer Uitgever en sales Marjolijn Margadant | T 06-36 53 24 49 | E marjolijn@uitgeversvanmorgen.nl. Hoofdredacteur Wilbert Geijtenbeek| 06-43 55 81 44 | E wilbert@uitgeversvanmorgen.nl Coördinatie special Yvette Moerings T 06-34 02 56 29 | E yvette@uitgeversvanmorgen.nl Redactie E redactie@accountancyvanmorgen.nl Vormgeving Mieke Stegeman | T 06-50 68 83 44 | E mieke@uitgeversvanmorgen.nl Corina Jonathans | T 06-36 06 72 48 | E corina@uitgeversvanmorgen.nl

Alle rechten in deze uitgave zijn voorbehouden aan MOCuitgevers. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp, postbus 3060, 2130 KB