Verslaggevingsaspecten van innovatiekosten

Innovatie verwerken in de jaarrekening kent vele facetten en kan complex zijn. Charles Kock, vakdirecteur Accountancy bij Flynth adviseurs en accountants, vertelt in dit artikel onder meer met welke verslaggevingsaspecten de accountant rekening moet houden bij rechtspersonen die innoveren door zelf producten en/of diensten te ontwikkelen.

1. Wat is innovatie?

Innoveren betekent letterlijk vernieuwen. Maar wat is innovatie nog meer? Waarom innoveren organisaties? Een organisatie kan het bijvoorbeeld zien als een doel dat ze wil bereiken om hiermee een goede naam te verwerven en concurrentievoordelen te behalen. Elk bedrijf innoveert, dit is zelfs noodzakelijk als het de continuïteit wil handhaven. Innovatie kent vele toepassingsvormen: van gewoon meegaan met ontwikkelingen (‘meegaan met je tijd’) tot zelf producten/diensten en/of processen ontwikkelen of verbeteren. Meegaan met de tijd is een gestage ontwikkeling van de rechtspersoon doordat de markt, het personeel en/of overige stakeholders dit vragen. Vaak maken technische ontwikkelingen dit mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn een webshop toevoegen aan je verkoopkanaal, zelfscankassa’s toevoegen in je winkel of zelftanken mogelijk maken in plaats van verkoop via een shop. Hierdoor wijzigen vaak de logistieke en administratieve processen in de organisatie. Innovatie door zelf producten/diensten te ontwikkelen is van een andere orde: het is spannend en wellicht daardoor met meer onzekerheid omgeven.

De volgende hoofdstukken gaan over deze vorm van innovatie.

CONCLUSIE


Verslaggevingsaspecten van innovatiekosten

in een notendop...

  • Er is een verschil in onderzoekskosten en ontwikkelingskosten. De ontwikkelingskosten komen in aanmerking voor activering.
  • Voor activering van ontwikkelingskosten moet de rechtspersoon voldoen aan zes voorwaarden. Er is dan sprake van verplichte activering.
  • Voor micro- en kleine rechtspersonen geldt de verplichte activering alleen als ontwikkeling de kernactiviteit vormt van de onderneming.
  • De voorwaarden zien erop toe dat er sprake is van te verwachten economische voordelen.
  • Ontwikkelingskosten hebben overwegend een beperkte levensduur; er moet dan sprake zijn van systematische afschrijvingen.
  • Als een waardevermindering duurzaam is, moet de rechtspersoon hiermee rekening houden.
  • De rechtspersoon moet tegenover geactiveerde ontwikkelingskosten een wettelijke reserve opnemen.
  • Er zijn vrijstellingen voor de toelichting voor micro- en kleine rechtspersonen.
  • De overheid heeft stimuleringsregelingen voor ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is de beschikbaarheid van ontwikkelingskredieten. Afhankelijk van het succes van de ontwikkeling moet de onderneming het krediet wel of niet terugbetalen.

Dit artikel verscheen eerder in Tijdschrift Familiebedrijven. Elke kwartaaleditie bestaat uit 6 diepgaande artikelen op het gebied van accountancy, fiscaliteit, financiën en recht, waarmee u – afhankelijk van uw beroepsorganisatie – maximaal 24 PE-punten per jaar kunt behalen.

Speciaal voor lezers van deze Innovatiespecial geldt nu een korting van €100,- op een abonnement van Tijdschrift Familiebedrijven.