RADAR software

'Wij zijn nog lang niet klaar, wij blijven innoveren'

De RADAR-cirkel was altijd al rond, maar alles valt nu nóg beter op z’n plaats. Dat onderstrepen wij door de naam van RADAR software met ingang van 1 januari 2021 te veranderen in: RADAR360. RADAR blijft; die naam paste toen goed en nu, zoveel jaren later, is het duidelijker dan ooit.

Het begon allemaal zo’n twintig jaar geleden. Customer relationship management, oftewel CRM, was in die tijd nog geen algemeen begrip. Er waren wel mogelijkheden om relatiegegevens vast te leggen, maar dat was niet meer dan een moderne rolodex.

Maatwerksoftware De oprichters van RADAR software, Brigitte Buntinx en Harrie van den Bersselaar, startten in die tijd met een ICT-opleidingscentrum. Het werd hen al snel duidelijk dat je je voordeel kon halen als je meer informatie van een klant makkelijk kon gebruiken. Welke klant heeft welke behoefte? ‘Wij maakten toen maatwerksoftware voor allerlei soorten bedrijven’, vertelt Brigitte. ‘Deze tijd roept veel herinneringen op. Wij zijn begonnen op een zolderkamertje. Eigenlijk ontdekten we al snel dat als je informatie over de klant verzamelde, je ook onderscheid kon maken tussen bijvoorbeeld de branche en de daarbij behorende wensen. Tegenwoordig is het aan de orde van de dag om klanten te segmenteren, maar daar was in die tijd geen sprake van. Wij waren eigenlijk onze tijd ver vooruit’, vertelt Brigitte met een glimlach.

Contact met klanten ‘De werkwijze van RADAR is eigenlijk niet zoveel anders als toen. Wij hebben nog steeds veel contact met onze klanten om te bespreken wat zij missen en hoe zij hun toekomst zien. Dat was toen én is nu de kracht van RADAR. Snel kunnen inspelen op veranderingen’, vervolgt Brigitte.

‘Natuurlijk zijn er ook veel dingen anders geworden. In het begin deden we bijvoorbeeld alles zelf, maar nu werken wij met een heel team. Een leuke en gedreven groep, waarbij iedere medewerker eraan bijdraagt de RADAR-producten te verbeteren. De cultuur binnen ons bedrijf is niet in één hokje te plaatsen. Enerzijds steken wij onze nek uit, willen wij vooroplopen, de beste zijn en is originaliteit belangrijk, anderzijds hechten wij veel waarde aan teambuilding en commitment. Een succesvolle combinatie, zo blijkt na zoveel jaar’, concludeert Harrie.

Brigitte Buntinx en Harrie van den Bersselaar:


'Veel van onze klanten zijn klanten vanaf het eerste moment, wij zijn met elkaar meegegroeid'

Cloud Brigitte vult aan: ‘In 2016 heeft RADAR naast de lokale omgeving ook een onlineoplossing gemaakt. Door middel van een desktop-app konden onze klanten gebruikmaken van de voordelen die de Cloud toen bood. Op dat moment was de Cloud nog geen gemeengoed; veel klanten waren er nog niet aan toe om de stap naar de Cloud te zetten. Zo’n proces moet groeien.

Het is goed te zien dat dit nu anders is. De meeste klanten hebben inmiddels vertrouwen in de Cloud. Veel van onze klanten zijn klanten vanaf het eerste moment, wij zijn met elkaar meegegroeid. En wij blijven natuurlijk gewoon “doorgroeien”. Nu hebben wij naast de desktop-app, een webapplicatie. Wij zijn trots op het resultaat; het verhaal heeft een kop en een staart. Hoewel wij nog lang niet klaar zijn en blijven innoveren! RADAR blijft scannen vanuit de Cloud: RADAR360!