Tips & trends

1. Digitaal ondertekenen zonder gedoe

Naast het videovergaderen en online samenwerken heeft ook digitaal ondertekenen een vlucht genomen gedurende de Covid-crisis. Steeds meer accountantskantoren maken hier gebruik van.

Ondertekenen met een gekwalificeerd (beroeps)certificaat geeft de meeste rechtszekerheid en heeft dezelfde gevolgen als de handgeschreven handtekening zetten.

Tegelijkertijd is het gekwalificeerd ondertekenen met een beroepscertificaat vaak een omslachtig proces (met een beroepscertificaat op een USB-stick of pas). Daarom wordt er in de praktijk vaak een minder betrouwbare methode gebruikt.

De Europese eIDAS-verordening maakt het echter mogelijk gekwalificeerde certificaten extern op te slaan. Dit is aan strikte regels gebonden en wordt ook wel Remote Qualified Signing genoemd. Na jaren van ontwikkelen en audits zijn softwareleverancier PKIsigning en QuoVadis (een Qualified Trusted Service Provider) er binnen de accountancy in dit najaar in geslaagd deze systematiek operationeel te krijgen.

Met deze internationale doorbraak kan er op gekwalificeerde wijze, maar zonder gedoe, direct vanuit onlinesoftware worden ondertekend. Dat kan voor een samenstelstellingsverklaring (PDF) en een accountantsverklaring (XBRL).

2. Laagdrempelig kennismaken met robotisering en data-analyse

Eind oktober is het ‘Powerplatform voor Accountants’ geïnitieerd. Op deze informatiepagina laten meerdere branchepartijen en dienstverleners accountantskantoren kennismaken met het Microsoft Power Platform.

Veel kantoren hebben dit applicatieportfolio, waarover bijna alle zakelijke gebruikers al beschikken, nog niet ontdekt. Het portfolio bevat gereedschap voor:

  • data-analyse op het administratieve, samenstel-, controle- en fiscale domein;
  • automatiseren van processen tussen softwareapplicaties;
  • bouwen van formulieren, invoerschermen en (chats)bots voor klantinteracties.

Kantoren worden geïnspireerd en opgeleid om aan de hand van videovoorbeelden, webinars en trainingen hiervan gebruik te maken. De website is tevens een verzamelplaats voor ‘stekkers’ naar accountancysoftware. Zo zijn er stappenplannen en connectoren te vinden om data slim op te halen uit bijvoorbeeld administratiesoftware.

Het is een laagdrempelige wijze om kennis te maken met mogelijkheden rondom robotisering en data-analyse.

3. TheStudentPool: schakel tussen studenten en kantoren

Ongeveer twee jaar geleden begonnen Durk Reijenga en Sjoerd Voetdijk tijdens hun studie accountancy met een nieuw initiatief in de branche: het onlineplatform TheStudentPool. In samenwerking met SRA worden studenten via sollicitatiegesprekken, e-learnings en andere opleidingsvormen voorbereid op de eerste stappen in hun professionele carrière in accountancy en belastingadvies.

Daarnaast bemiddelt TheStudentPool tussen accountancy- en belastingadvieskantoren en hbo- en wo-studenten die op zoek zijn naar een bijbaan. Via kortlopende detachering gaan tweede-, derde- en vierdejaarsstudenten voor gemiddeld twee dagen in de week aan de slag bij accountants- en belastingadvieskantoren in het mkb.

Het mes snijdt daarmee aan twee kanten: studenten doen praktijkervaring op en mkb-kantoren komen in contact met toekomstige professionals en zien de werkdruk lager worden. Het doel is dat de student als het contract is afgelopen rechtstreeks, zonder tussenkomst van TheStudentPool, bij het kantoor gaat werken. Voetdijk vertelt: ‘Het doel van The StudentPool is een brug te slaan tussen theorie en praktijk. Corona zorgde ervoor dat het afgelopen halfjaar een dynamische periode was, maar we mogen niet klagen over de belangstelling van kantoren en studenten. We willen vooral studenten enthousiasmeren. Door een grotere instroom naar mkb-accountancy en belastingadvies willen we een positieve en kwalitatieve impact maken op de branche.’

4. Veilige en betrouwbare infrastructuur voor e-facturatie

Met de toegenomen digitalisering neemt ook het belang van een veilige en betrouwbare infrastructuur voor e-facturatie steeds meer toe. Daarom is in 2008 het Europese afsprakenstelsel PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line) van start gegaan. PEPPOL is een gestandaardiseerde digitale uitwisselingsinfrastructuur die wordt geleverd door meerdere toegelaten serviceproviders binnen het netwerk.

Via zogeheten Acces Points kunnen bedrijven worden verbonden met het PEPPOL-netwerk. Daarmee kunnen er door heel Europa elektronische facturen worden verstuurd rechtstreeks van de administratie van de ene PEPPOL-gebruiker naar die van de andere.

Ook de overheid ziet steeds duidelijker het publieke belang van een goede infrastructuur voor e-facturatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft daarom per 1 oktober 2020 het beheer en toezicht op de PEPPOL-infrastructuur overgenomen van de private stichting Simplerinvoicing.