Accountancy Vanmorgen

De eeuwige student

Een van de meest opvallende karaktertrekken van accountants vind ik hun studeerzucht. Dat is mijn beeld van accountants: ze zijn vlijtige kenners van hun vak, die een onderneming willen doorgronden, om vervolgens met cijfermatige precisie een economisch verhaal over die onderneming te vertellen. Net als bij het leren van een vreemde taal, houdt dat leren nooit op ­­- er ligt altijd wel een nieuwe woordenschat te wachten op een studiebol.

Het is dan ook niet gek dat veel accountants zichzelf aanpalende expertises eigen maken. Zo zijn er RA's die ook RC, RB, RV of RE zijn. Je vindt ze op LinkedIn, dergelijke grossiers in tweeletterige titels. Daarom interviewden wij Therèse van 't Westende, die de voorzitter is van Register Belastingadviseurs, waar menig accountant zich laat bijscholen in fiscaliteit.

Maar ook als je je liever beperkt tot één stiel, dan is dit magazine voor jou. Elke accountant doet namelijk aan permanente educatie. Dit jaar vraagt dat om verdieping in het thema continuïteit. Hoe de keuze voor dat thema tot stand kwam, legt Sandra Kroon van de NBA uit.

Wil je jezelf praktisch in dat thema verdiepen, kijk dan ook eens naar het programma van ons Online Congres Continuïteit, dat we op 30 juni organiseren.

Tot die tijd: veel leesplezier!

Wilbert Geijtenbeek

Hoofdredacteur van Accountancy Vanmorgen