Beste lezer,

Wie ooit piano, autorijden of Spaans heeft geleerd, weet hoeveel inspanning dat vergt. Pas na maanden, maar meestal zelfs jaren, voelt het of je het geleerde onder de knie hebt. Maar het moment waarop je dat beseft, is magisch. Je inspanning heeft vruchten afgeworpen. Je bent volleerd pianist, rijvaardig, Spaanstalig… De lerende mens is daarom gebaat bij een horizon. Sommige mensen hebben zelfs een stevige dosis planning, uren van oefenen, stampen en toetsen nodig. Maar als het doel, het papiertje, of de accreditatie eenmaal is behaald, dan houdt het leren natuurlijk niet op. Daarom bestaat er permanente educatie. Maar het leren verandert wel. Wie een vakman of -vrouw vraagt naar bepalende levenslessen, krijgt vaak verhalen te horen over spannende ervaringen, over grote blunders, over kijkjes in de keuken van collega’s. In het nieuwe PE-stelsel moet voor dat leren voortaan ook plaats zijn. Accountants mogen hun bijscholingsbehoefte vanaf volgend jaar creatiever vormgeven. Met stages, met meeloopdagen, of, voor wie dat nuttig is, met een diepgaand literatuuronderzoek. Om jou bij die verandering te ondersteunen, hebben wij dit e-magazine samengesteld. Op het scherm zie je een veelheid aan artikelen over het nieuwe PE-stelsel: ervaringen van gebruikers, tips van deskundigen en presentaties van praktische oplossingen en tools. Veel lees- en leerplezier!

Wilbert Geijtenbeek

Hoofdredacteur Accountancy Vanmorgen

‘Nascholing is een stuk leuker geworden’

04 Deloitte werkt al een jaar met het nieuwe PE-stelsel. Dit zijn de ervaringen.


Naar een nieuw PE-systeem voor accountants

05 De nieuwe PE-regels vragen meer zelfstandigheid. Zo pak je dat aan, volgens Fiscount.


Dankzij jouw fiscale kennis klaart hij elke klus

06 Het RB zorgt ervoor dat kwaliteit en vakkennis van haar leden op peil blijft.


De zelflerende accountant

08 NBA informeert zijn leden.


‘Gemak en kwaliteit gaan bij deze PE-tool hand in hand‘

09 Om je portfolio digitaal bij te houden, maakten Full Finance en SRA een handige tool.


‘Veel ruimte voor thema’s buiten vaktechniek’

10 Eenpitter Kees van Buuren vertelt hoe hij tegen het nieuwe PE-stelsel aankijkt.


Prestatieverbetering is het doel

12 De PE-tool van Kriton helpt accountants vorm te geven aan eigen leerdoelen.


CROP wil PE integreren in loopbaanmodel

13 CROP legt uit wat bij het bedrijf de voornemens en accenten zijn van het nieuwe PE-stelsel.


PE-portal Extendum direct toepasbaar in de praktijk

14 Extendum vertelt over de PE-portal en het actuele opleidingsaanbod.


MKB-accountant weet te weinig van nieuw PE-stelsel

15 Dit vinden de accountants zelf van het nieuwe PE-stelsel.


Nascholen volgens het Netflix-model

17 PE-Academy biedt accountants verdieping. En een gratis online PE-portfoliotool.


10 vragen en antwoorden over het nieuwe PE-stelsel

18 De ins & outs van het nieuwe PE-stelsel.


NBA Opleidingen speelt in op nieuw PE-model

19 Hoe kan de NBA helpen? Opleidingscoördinator Richard Jankie legt het uit.

Onbeperkt nascholen met 260 cursussen


Visma.net Accountancy


Fiscount


De nieuwe PE-regeling goed vastleggen in je software

Colofon

Accountancy Vanmorgen is een uitgave van MOCuitgevers Parallelweg 25 | 7213 VT Gorssel | www.accountancyvanmorgen.nl Bezoekadres Keulenstraat 16 | 7418 ET Deventer Uitgever en sales Marjolijn Margadant | T 06-36 53 24 49 | E marjolijn@uitgeversvanmorgen.nl.nl Hoofdredacteur Wilbert Geijtenbeek| 06-43 55 81 44 | E wilbert@uitgeversvanmorgen.nl Coördinatie special Anja van Hout | T 06-48 10 64 95 | E anja@accountancyvanmorgen.nl Redactie Yvonne Jansen | Ellis Emeis | E redactie@accountancyvanmorgen.nl Vormgeving Corina Jonathans | T 06-36 06 72 48 | E corina@accountancyvanmorgen.nl Mieke Stegeman | T 06-50 68 83 44 | E mieke@uitgeversvanmorgen.nl Alle rechten in deze uitgave zijn voorbehouden aan MOCuitgevers. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp, postbus 3060, 2130 KB