Kriton ontwikkelt een slimme, opleidersonafhankelijke online PE-tool

Kriton is voor veel accountants en accountantsorganisaties een bekende advies- en opleidingspartner. Al ruim 13 jaar biedt Kriton onder andere opleidingen in diverse leervormen op het gebied van vaktechniek en vaardigheden. Trajecten met offline- en onlinesessies worden volop gecombineerd en afgewisseld met korte leerprikkels tijdens het gehele opleidingstraject.

Als gevolg van Covid 19 heeft onlinetrainen een enorme boost gekregen; voor Kriton zijn hybride leervormen inmiddels gemeengoed. Vanaf 2021 staat de volgende uitdaging voor accountants voor de deur: de nieuwe PE-regeling. Met het nieuwe PE-model krijgt opleiden en leren een nieuwe dimensie binnen de kantoren. Prestatieverbetering is het doel Kriton heeft een online PE-portfoliotool ontwikkeld waarmee accountants en kantoren goed en gemakkelijk aan de slag kunnen met de nieuwe PE-regeling. De opleidersonafhankelijke tool is geen doel op zich, maar een middel waarmee de accountant de juiste ontwikkeldoelen en -vormen bepaalt die bijdragen aan de kwaliteit en de prestaties van individu en organisatie. De organisatie heeft met deze tool inzicht in de opleidingsbehoefte én kan de voortgang van alle PE-portfolio’s monitoren.

Hielke Jensma:

'We zijn blij dat het principe van 70-20-10 eindelijk een plek kan krijgen in de lerende accountantsorganisatie'

Voor accountant én kantoor Welke voordelen biedt deze tool? Hielke Jensma is partner bij Kriton en licht toe: ‘Wij hebben bij de aankondiging van de nieuwe PE-regeling direct besloten dat we een tool willen ontwikkelen voor accountant én accountantskantoor. Ook al richt de PE-regeling zich op de individuele accountant, je kunt de ontwikkeling van de accountant niet los zien van doelstellingen, leerdoelen en kwaliteitsambities van een kantoor.’ Beter lerende organisatie ‘Wij vinden het belangrijk dat alle opleidingsactiviteiten aansluiten bij de doelen, plannen en kwaliteitsambities van het kantoor voor de komende periode. De richting van het kantoor is een van de drie bronnen voor een PE-portfolio. De andere twee bronnen zijn uiteraard de individuele leerbehoeften van de accountant zelf en eventueel verplichte PE-cursussen vanuit de beroepsorganisatie’, zegt Jensma.

De nieuwe PE-regeling ziet Jensma als een positieve ontwikkeling voor de lerende organisatie. ‘Leren is niet meer gekoppeld aan uren, maar aan doelen en rendement. Daarnaast zijn we blij dat het principe van 70-20-10 eindelijk een plek kan krijgen in de lerende accountantsorganisatie. 70 procent van leren is informeel leren, 20 procent is leren via coaching en feedback en slechts 10 procent is formeel leren of georganiseerd leren. Dit principe past goed in de nieuwe PE-regeling.’

Gemak voor professionals… Met de onlinetool formuleert de accountant zijn leerdoelen op basis van huidige en toekomstige werkzaamheden volgens de richtlijnen van de NBA. Elke gebruiker krijgt vooraf een instructie over het gebruik van de tool. De accountant bouwt stap voor stap een PE-portfolio op waarin hij zijn leerdoelen vertaalt naar relevante ontwikkelmogelijkheden en leeractiviteiten. Jensma licht toe: ‘Tijdens dit proces kunnen leidinggevenden en mentoren online feedback geven op wat de accountant heeft beschreven om zo samen tot het beste resultaat te komen. Daarna formuleert de accountant online de behaalde resultaten en uploadt alle bewijsmaterialen voor deze activiteiten. Zo staat alles op één plek. En die plek is 24/7 te benaderen op elk device, óók met onze app voor Apple en Android.’ Dat maakt het gebruik en het beheer van het PE-portfolio voor accountants gemakkelijk en overzichtelijk.

… maar ook gemak voor het kantoor Het kantoor krijgt toegang tot een dashboard waarin de statusvoortgang van de ingevulde portfolio’s en de uitvoer ervan zichtbaar zijn. ‘Zo kan het kantoor bijvoorbeeld snel zien wie nog niet is begonnen, wie al bezig is en wie klaar is’, aldus Jensma. ‘Ook geeft de tool inzicht in trends in leerbehoeften van het kantoor. Alle PE-portfolio’s kunnen op detailniveau worden ingezien om het gesprek hierover aan te gaan met de professional.’ In de portfoliotool kunnen kantoren bovendien eigen trainingen opnemen die voortvloeien uit het eigen opleidingsplan én trainingen opnemen die de NBA verplicht stelt. Zo is altijd helder dat deze trainingen een onderdeel vormen van een portfolio en is in één oogopslag duidelijk wie welke training heeft gevolgd.

Kriton PE-tool
  • Gemakkelijk onlinebeheer, alles op één plek
  • Opleidersonafhankelijk én eigen trainingen opnemen mogelijk
  • Monitoringfunctie voor kantoren: volledig inzicht
  • Lage licentiekosten per gebruiker en direct beschikbaar
  • Oók ondersteuning bij het opstellen van een goed portfolio

Wij van WC-eend adviseren geen WC-eend! De PE-portfoliotool van Kriton is volledig opleidersonafhankelijk en niet gekoppeld aan het eigen trainingsaanbod. ‘Ons uitgangspunt is altijd geweest dat een accountant of kantoor zelf bepaalt waar een training wordt gevolgd. We zien dat aanbieders van andere tools hun eigen trainingsaanbod aan de tool koppelen als een marketingmachine. Dat doen wij niet’, geeft Jensma aan. ‘Die keuze moet volledig vrij zijn en het zou verkeerd zijn als je de tool gebruikt om het eigen aanbod te promoten.’ Lage kosten en direct beschikbaar De PE-portfoliotool is direct beschikbaar voor € 29,- per gebruiker per jaar. Elke gebruiker krijgt een gratis webinar waarin de tool wordt uitgelegd. Wil een kantoor eigen trainingen in de tool, dan kunnen die daarin worden opgenomen. Hielke Jensma vervolgt: ‘We krijgen ook al vragen van kantoren om extra begeleiding voor accountants bij het opstellen van een inhoudelijk goed portfolio. Vooral het onderdeel over het formuleren van leerdoelen vinden veel accountants best lastig. Veel kantoren willen accountants hier graag goed bij begeleiden. Kriton ondersteunt hierin en verzorgt op verzoek workshops voor begeleiders, hr-professionals en leidinggevenden.’ Succesvol leren is een groeiproces ‘Uit de reacties van onze klanten merken wij dat ze de nieuwe PE-regeling aangrijpen om nog serieuzer aan de slag te gaan met opleiden en leren’, aldus Jensma. ‘En dat is een goede ontwikkeling. Met de constante druk op kwaliteitsverbetering is het voor het succes van de organisatie cruciaal om te investeren in opleiden. Niet leren omdat het moet, maar leren omdat het ons ergens brengt. Succesvol zijn in opleiden en leren vraagt om de overtuiging dat leren een continue groeiproces is. Met een fixed mindset wordt het lastig dat te bereiken. Dan sta je stil. En stilstand is … precies, achteruitgang.’

Meer informatie over de tool is te vinden op www.kriton.nl. Ook is hier een gratis kantoordemo aan te vragen.