NBA Opleidingen speelt met cursusaanbod in op nieuw PE-model

Interview met Richard Jankie, coördinator NBA Opleidingen

De komst van een nieuw PE-model en een onzichtbaar virus dat rondwaart. Hoe speelt NBA Opleidingen in op deze actuele ontwikkelingen? Richard Jankie, coördinator NBA Opleidingen, vertelt hoe de opleider accountants komend jaar de helpende hand biedt.

Jaarlijks kloppen zo’n 5.500 professionals aan bij NBA Opleidingen voor bijscholing. De opleidingstak van de NBA biedt ruim 250 uiteenlopende cursussen, trainingen en opleidingen aan voor accountants. Het aanbod bestaat uit vakinhoudelijke kennisoverdracht op het gebied van accountancy, finance in business en publieke sector. Maar er zijn ook trainingen gericht op competenties en gedrag, zoals persoonlijk leiderschap of ‘storytelling' – hoe zorg je ervoor dat je presentatie van complexe feiten en cijfers effectiever wordt? De doelgroep is breed: de accountants werken bij grote of middelgrote accountantskantoren, maar ook de “eenpitters” worden bediend.

Richard Jankie, NBA Opleidingen


'De meeste accountants hebben geen ervaring met het schrijven van een ontwikkelingsplan’

Per 1 januari 2021 moeten accountants hun kennis op peil houden volgens het nieuwe PE-model. Hoe spelen jullie daarop in? ‘Het nieuwe PE-model is sinds 2019 gefaseerd ingevoerd. Vanaf januari 2021 volgt de laatste en grootste groep. Er leven nog veel vragen bij deze accountants. Daarom houden we gratis voorlichtingsbijeenkomsten waarin we leden informeren over het nieuwe model. Wat houdt de nieuwe regelgeving in? Wat wordt er van mij verwacht? We geven ook workshops die helpen een PE-plan te schrijven. Professionals zullen nadrukkelijker moeten nadenken over hun persoonlijke beroepsontwikkeling. Ze moeten helder formuleren welke activiteiten – passend bij hun werkzaamheden –zullen leiden tot het beter uitoefenen van hun beroep. De meeste accountants hebben nog geen ervaring met het schrijven van een ontwikkelingsplan.’

Ondersteunen jullie leden ook bij het samenstellen van het PE-portfolio? ‘Jazeker. NBA Opleidingen heeft een digitale tool ontwikkeld die leden kunnen gebruiken om hun PE-plannen en PE-leeractiviteiten bij te houden en te beheren. De tool is zo gemaakt dat de leden een aantal stappen moeten doorlopen. Door enkele vragen te beantwoorden, achterhalen zij op welk vlak professionals zich verder kunnen ontwikkelen. Grote kantoren hebben vaak zelf zo’n tool, maar voor kleinere kantoren of eenpitters is dit erg welkom. Als professionals moeite hebben passende bijscholing te vinden, kunnen ze altijd voor advies terecht bij een van onze programma-managers. Zij denken graag mee welke verdieping gewenst is.’

Verandert het cursusaanbod door het nieuwe PE-model? ‘We zullen in ons vernieuwde aanbod voor 2021 – dat in december wordt bekendgemaakt – meer uitgaan van leerlijnen. De cursussen zijn nu vaak gericht op functie, minder op ontwikkeling. Professionals weten niet altijd welke kennis en vaardigheden ze missen om op een hoger niveau te komen. Iemand die nu junior is en de ambitie heeft in drie jaar door te groeien tot senior, kan straks kiezen voor een programma dat hem daarin meeneemt. Zo maken we het de professional makkelijker. Het sluit ook mooi aan bij het nieuwe PE-model dat van professionals verlangt na te denken over hun ontwikkeling. We zullen het cursusaanbod op nog een andere manier uitbreiden: We proeven dat er – door het nieuwe PE-model – meer behoefte is aan coaching- en intervisiesessies. Zeker accountants van kleinere kantoren vinden het waardevol om te sparren met vakgenoten van andere kantoren, om van elkaar te leren hoe ze hun kantoor naar een hoger niveau kunnen tillen.’

Wat zijn de gevolgen van corona voor NBA Opleidingen? ‘Sinds maart zijn wij volledig overgeschakeld naar webinars. Sinds juli is het ook weer mogelijk – volgens passende maatregelen – fysieke bijeenkomsten te organiseren, dus hebben we sindsdien een hybride aanbod. We merken dat leden dit waarderen.’

Verwacht je een blijvend coronaeffect? ‘Door corona heeft het digitale leren een flinke “boost” gekregen. Dat wordt als heel positief ervaren en dat zullen we behouden, ook als corona is bedwongen. Het scheelt veel reistijd voor de deelnemers. Ze kunnen overal en makkelijk kennis opfrissen. Tegelijkertijd zullen er fysieke opleidingen blijven bestaan. Deelnemers kunnen dankzij “breakout-rooms” online aan een casus werken, en dat is mooi. Toch zal de interactie tijdens livebijeenkomsten altijd prettiger zijn.’ Waarin onderscheiden jullie je van andere opleiders? ‘We vormen een onderdeel van de NBA en hebben als doel onze leden zo goed mogelijk te faciliteren. Dankzij ons uitgebreide en gespecialiseerde netwerk op terreinen van beleid, vaktechniek, onderzoek en praktijk, kunnen wij hoge kwaliteit bieden.’