Twee derde MKB-accountants weet te weinig van nieuw PE-stelsel

Meer werk

Over het nieuwe PE-model is deze groep, die voor het grootste deel bestaat uit kantoren met maximaal twintig fte, niet erg enthousiast te noemen. Van zestig procent had het niet gehoeven. Ze vinden dat er straks meer werk op hen af komt of dat er niets mis is met het bestaande systeem. Een kleine dertig procent van de respondenten is er juist wel blij mee: het geeft meer verantwoordelijkheid aan het individu en in het nieuwe model kan de accountant zichzelf ‘op maat’ verbeteren.

Slechts 29 procent van de MKB-accountants heeft genoeg informatie over het nieuwe opleidingenstelsel. Ruim twee derde geeft toe er nog te weinig van te weten. Ook verwacht de ruime meerderheid niet er een betere accountant van te worden. Dat blijkt uit een enquête onder het AV-panel. Vanaf 1 januari 2021 geldt de nieuwe PE-verplichting voor alle NBA-leden.

AV-panel

Het AV-panel bestaat uit betrokken lezers van Accountancy Vanmorgen. Het is een groep van voornamelijk MKB-accountants die regelmatig door de AV-redactie wordt bevraagd over actuele onderwerpen.

Genoeg informatie

Op de stelling ‘ik heb genoeg informatie over het nieuwe stelsel’ antwoordt ruim twee derde ontkennend. Men weet er nog te weinig van. Slechts 29 procent is voldoende geïnformeerd, een deel van hen heeft zelfs al ideeën over een portfolio. Een ruime meerderheid (58 procent) antwoordt bevestigend op de vraag of er op kantoor aandacht wordt besteed aan het nieuwe stelsel, al kan dat in een aantal gevallen nog wel wat uitvoeriger .

Klassikaal

Ondanks de coronacrisis (of juist in de hoop weer eens iemand te zien) gaat de grote voorkeur van het AV-panel (60 procent) uit naar klassikaal, fysiek onderwijs. Een op de vijf kiest voor een online webinar. Voor de opties schriftelijke e-learning, intervisie/coaching en learning on the job gaan de handen maar moeizaam op elkaar .

Portfoliotool

Van alle respondenten zegt ruim de helft gebruik te gaan maken van een portfoliotool. Een klein deel van hen weet ook al welke. Zeven procent van het AV-panel gaat zelf een portfolio ontwerpen. Een kwart weet het nog niet. Slechts tien procent van de deelnemers geeft aan te weten wat er thuishoort in zo’n portfolio. De helft zegt dat voor een deel te weten, veertig procent tast nog in het duister .

Niet beter

Ruim twee derde (68 procent) van de bevraagde MKB-accountants verwacht niet dat zij betere accountants worden door dit nieuwe model. Dertien procent meent van wel. De respondenten werd ook gevraagd naar een toelichting op hun antwoord. Een greep uit de reacties:

  • ‘Een betere accountant word je door jezelf uit te dagen. Dat hoeft niet per se door een portfolio te schrijven.’
  • ‘Ik heb bijna 25 jaar ervaring en kan me niet voorstellen dat ik door dit nieuwe systeem een betere accountant word. Op dit moment weet iedereen waar hij/zij aan toe is en kunnen we dit relatief eenvoudig registreren. Ik begeleid mensen bij de praktijkstage, zij moeten een portfolio bijhouden. Voor mij voelt het een beetje als terug bij af.’
  • 'Verbeteren' heb ik altijd al gevoeld als eigen verantwoordelijkheid. Ik vind dit nogal betuttelend.’ ‘Door gerichtere opleiding in plaats van "verplichte puntjes scoren" worden vakkennis en competenties op maat verbeterd. Dat sluit beter aan bij de behoefte van de individuele accountant en komt daardoor de hele beroepsgroep ten goede.’
  • ‘Het nieuwe stelsel zorgt meer voor specialisatie dan generalisatie van de accountant. Je gaat je nog meer verdiepen in je eigen interessegebieden.’