PE-portal Extendum direct toepasbaar in de praktijk

Al meer dan 25 jaar volgen MKB-accountants opleidingen bij Extendum en voldoen op die manier onder andere aan hun PE-verplichtingen. Het belangrijkste kenmerk van de opleidingen van Extendum is de directe toepasbaarheid in de praktijk van de MKB-accountant, de primaire doelgroep. Daarnaast richt Extendum zich ook op belastingadviseurs en salarisadministrateurs

Docenten en trainers uit de praktijk

Onze docenten en trainers komen uit de praktijk. Onze opleidingen worden in eigen huis ontwikkeld op basis van nieuwe wet- en regelgeving, brancheontwikkelingen, eigen ervaringen en uiteraard de behoefte van de cursisten.

Onze docenten zijn tevens actief als adviseur. Hierdoor kunnen zij zich goed verplaatsen in de rol van de MKB-accountant; dit resulteert in pragmatische en praktijkgerichte opleidingen.

Traditioneel worden de opleidingen van Extendum dicht bij de accountant aangeboden, dus fysiek op locatie in alle regio’s – van Groningen tot Brabant – of thuis via e-learning of webinar. Dit betekent weinig reistijd en een efficiënte tijdsbenutting. Daarnaast zijn onze bijeenkomsten kleinschalig zodat er voldoende ruimte is voor interactie en aandacht voor vragen en praktijksituaties van de cursist.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Wilt u direct toegang tot uw eigen PE-portfolio? Ga dan nu naar www.extendum.nl.

'Accountants vullen in een handomdraai hun persoonlijke portfolio in en voldoen hiermee aan de eisen van de NBA'

Het nieuwe PE-portfolio De PE-verplichting is één van de middelen om de kwaliteit van de praktijk van de accountant en het kantoor te borgen. Vanaf 2021 geven MKB-accountants deze kwaliteitsambitie invulling door een persoonlijk PE-portfolio bij te houden. Het doel hiervan is om de opleidingsbehoefte te laten aansluiten bij uw rol en werkzaamheden in de praktijk.

In het PE-portfolio geeft u aan welke opleidingen u hebt gevolgd of activiteiten u hebt ondernomen. Uiteindelijk evalueert u of uw plan en uitvoering aan uw persoonlijke opleidingsbehoefte heeft voldaan. Het bijhouden van het PE-portfolio is echter een omvangrijke en tijdrovende klus. Extendum PE-portal Extendum is continu bezig om MKB-accountants te ondersteunen bij hun kwaliteitsbeheersing. Onze opleidingen maken daar onderdeel van uit en wij vinden het daarom ook vanzelfsprekend dat wij accountants helpen bij het opstellen van hun PE-portfolio. Daarom heeft Extendum een handige toepassing ontwikkeld: de PE-portal. Accountants vullen in een handomdraai hun persoonlijke portfolio in en voldoen hiermee aan de eisen van de NBA. Accountants van aangesloten kantoren bij Extendum kunnen gratis gebruik maken van de PE-portal. Accountants die niet zijn aangesloten betalen slechts € 25 per jaar (excl btw). De PE-portal van Extendum is een intelligente app waarmee u – door middel van een aantal keuzes – uw PE-portfolio samenstelt aan de hand van uw rol en werksituatie.

Hoe werkt de PE-portal? De PE-portal van Extendum volgt de voorschriften en stappen van de NBA: de planningsfase Dit onderdeel moet u elk jaar vóór 1 april afronden. • U kiest eerst de werksfeer waarin u actief bent (bijvoorbeeld samenstelpraktijk) • Dan kiest u de rol die u vervult (bijvoorbeeld eindverantwoordelijk accountant NVKS) De PE-portal helpt u leerdoelen te formuleren en doet suggesties voor leeractiviteiten die u in het komende jaar kunt gaan volgen. U kiest zelf een bijbehorende opleiding of voegt een opleiding of activiteit toe. de uitvoeringsfase In deze fase geeft u aan welke opleidingen u daadwerkelijk hebt gevolgd, dan wel welke activiteiten u hebt uitgevoerd en u voegt eventueel documenten toe. de evaluatiefase In deze fase beschrijft u in hoeverre de opleidingen of activiteiten hebben voldaan aan de leerdoelen. Dit onderdeel moet u elk jaar vóór 1 februari afronden.

Wanneer u deze 3 fases hebt doorlopen, hebt u uw persoonlijk PE-portfolio ingevuld dat voldoet aan alle NBA-vereisten. U kunt het overzicht raadplegen of afdrukken.

De voordelen: • U bent veel sneller klaar met het opstellen van uw PE-portfolio • U weet zeker dat u voldoet aan de NBA-eisen (mits u alles correct vult)

De opleidingen van Extendum in 2021 Doordat er nu specifiek gekeken wordt naar de opleidingsbehoefte in relatie tot de dagelijkse praktijk en werkzaamheden van de MKB-accountant, zal de behoefte aan meer gerichte en compacte opleidingen groter worden. Dit betekent dat wij – naast bredere onderwerpen (bijvoorbeeld: externe verslaggeving) – ook relatief kleine deelgebieden (bijvoorbeeld: waardering deelnemingen) in onze opleidingen zullen behandelen. In de loop van 2021 wordt ons e-learning aanbod dan ook fors uitgebreid met relatief compacte en toegankelijke opleidingen. Zo kunt u zich gericht verdiepen in bepaalde onderwerpen en deelgebieden. U beperkt zich tot alleen dat onderdeel waar uw behoefte ligt. Ook MKB-accountants die niet zijn aangesloten bij Extendum kunnen – overigens net als bij al onze andere opleidingsvormen – eenvoudig toegang krijgen tot ons e-learning aanbod. Het vertrouwde opleidingsaanbod van Extendum blijft Het nieuwe PE-stelsel betreft uiteraard de beroepsregels van de NBA. Daarnaast moeten veel MKB-accountants ook hun PE-uren blijven halen voor het RB. Dit blijven wij op de vertrouwde wijze faciliteren. Net als de PE-uren voor payroll-professionals voor het NIRPA. Het actuele opleidingsaanbod van Extendum is terug te vinden op www.extendumopleidingen.nl en is beschikbaar in de volgende vormen:

  • Vaktechnische Bijeenkomsten (VTB’s) De Vaktechnische Bijeenkomsten (VTB) van Extendum vormen de basis voor iedere MKB-accountant die hierbij periodiek wordt geïnformeerd over alle ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, fiscaliteit, vaktechniek en andere relevante onderwerpen. Dergelijke onderwerpen en relevante ontwikkelingen maken – wat ons betreft – per definitie onderdeel uit van de doorlopende opleidingsbehoefte van elke MKB-accountant. De bijeenkomsten worden elk kwartaal op 13 locaties in het land gegeven. Per kwartaal worden steeds twee vakgebieden belicht, waarvan Fiscaal een vast vakgebied is. Hierdoor ontvangt u 24 RB-punten (12 algemeen en 12 fiscaal). Andere vakgebieden zijn o.a. Accountancy Vaktechniek, ICT en Juridisch.
  • E-learning In 2020 is een e-learning module gekoppeld aan het VTB-abonnement zodat alle benodigde PE-punten kunnen worden behaald door de VTB in combinatie met e-learning. In 2021 komt er een groot aanbod aan diverse e-learning beschikbaar zodat men – in de geest van ‘permanente educatie op maat’ – laagdrempelig en gericht op deelgebieden kennis tot zich kan nemen.
  • Verdiepingscursussen Aan de hand van ontwikkelingen op het vakgebied, regelgeving of inzake specialistische onderwerpen geven wij verdiepingscursussen met open inschrijving. Dit geldt bijvoorbeeld voor door de NBA verplichte opleidingen (zoals de Fraudetraining) of nieuwe regelgeving met grote impact (zoals de Wwft).
  • Incompany opleidingen Incompany of near-company opleidingen worden op locatie gegeven bij accountants- of belastingadvieskantoren. De onderwerpen zijn divers en er is altijd sprake van maatwerk in overleg met de opdrachtgever(s). Deze opleidingen zijn bij uitstek geschikt om eigen casuïstiek of specifieke vraagstukken te behandelen.
  • Vaktechnisch overleg In het Vaktechnisch overleg bespreekt u in kleine groepen – onder leiding van een docent – op vertrouwelijke basis concrete casuïstiek op fiscaal- of accountancygebied. Een voorbeeld hiervan is het fiscalistenoverleg. In 5 of 10 bijeenkomsten per jaar bespreekt u met collega-belastingadviseurs een actueel fiscaal onderwerp en kunt u zelf een casus inbrengen.

Wilt u direct toegang tot uw eigen PE-portfolio? Ga dan nu naar www.extendum.nl.